Firmabiler / Beskatning af firmabil

Beskatning af fri bil | Firmabil

Vi oplyser ikke beskatningsgrundlaget på vore modeller, da alle firmabiler efter 3 måneder skal genberegnes, og det egentlige beskatningsgrundlag derfor kan ændres.

Når der er tale om en firmabil, er det arbejdsgiveren, som betaler for bilen og stiller den til rådighed for en medarbejder. Bilen må benyttes til privat kørsel. Ofte er det arbejdsgiveren, som dækker udgifter til grøn ejerafgift, brændstof, forsikring og vedligeholdelse. Når der er tale om en firmabil, beskattes medarbejderen af at have fri bil. Beskatningen udgør en procentdel af bilens værdi samt et miljøtillæg. Beskatningen påvirkes ikke af, hvor meget bilen bruges privat.

Bilens beskatningsgrundlag lægges oveni medarbejderens bruttoløn. Derfor er beskatningsgrundlaget ikke det egentlige beløb, medarbejderen betaler for at have fri bil. Det er i stedet det beløb, medarbejderen skal betale skat af.

I 2021 startede man på overgangen til en fast procentsats, der i 2025 skal lyde på 22,5 %. Derudover er der kommet en større stigning i miljøtillægget, der skal gøre det attraktivt at have mere miljøvenlige biler som firmabiler. 

Volvo er et brand i fremgang, som har ambitiøse visioner om at skabe verdens bedste og sikreste biler. 

Modelprogrammet understreger Volvos unikke, innovative og luksuriøse tilgang til at skabe biler, hvor mennesket og brugeroplevelsen er i centrum.

Renault tilbyder en lang række firmabiler, hvor de med deres nye generation har stort fokus på komfort, design samt  holdbare og kraftfulde motorer.

Renaults udvalg af firmabiler tilbyder alt, hvad du har brug for.

Sådan beregnes beskatningsgrundlaget for firmabiler

Skattepligtig værdi af bilen

Der er sket en lille ændring i procentsatserne, når der beregnes skattepligtig værdi ud fra beskatningsgrundlaget. Førhen var det således:

  • Ved biler med en maksimal værdi på DKK 300.000,- var beskatningsgrundlaget 25% af bilens værdi, plus et mindre miljøtillæg.
  • Oversteg bilens maksimale værdi DKK 300.000,-, ændredes beskatningen på "ekstraværdien" til 20%.

Med de nye ændringer reduceres satsen på 25% med 0,5% årligt frem til 2025. Dertil forhøjes satsen på 20% med 0,5% årligt frem til  2025. Fra år 2025 vil der kun være én sats på 22,5%. Det får den betydning, at biler over DKK 600.000,- vil have et stigende beskatningsgrundlag, mens biler under DKK 600.000,- vil have et faldende beskatningsgrundlag.

For en firmabil der er 450.000 kr. værd vil ændringen se således ud frem til 2025

 
År
 
Bilens værdi
 
Beskatningsgrundlag
2020 DKK 450.000,- DKK 105.000,-
2021 DKK 450.000,- DKK 104.250,-
2022 DKK 450.000,- DKK 103.500,-
2023 DKK 450.000,- DKK 102.750,-
2024 DKK 450.000,- DKK 102.000,-
2025 DKK 450.000,- DKK 101.250,-

 

For en firmabil der er 800.000 kr. værd vil ændringen se således ud frem til 2025

 
År
 
Bilens værdi
 
Beskatningsgrundlag
2020 DKK 800.000,- DKK 175.000,-
2021 DKK 800.000,- DKK 176.000,-
2022 DKK 800.000,- DKK 177.000,-
2023 DKK 800.000,- DKK 178.000,-
2024 DKK 800.000,- DKK 179.000,-
2025 DKK 800.000,- DKK 180.000,-

 

Dertil kommer et miljøtillæg

Indtil nu har miljøtillægget været 150% af den årlige ejerafgift. Dette tillæg stiger markant frem mod 2025, hvor det ender på 700%. Derudover forventes det også, at selve ejerafgiften kommer til at stige.

For en firmabil der har en årlig ejerafgift på DKK 1.500,- vil miljøtillægget stige som herunder:

 
År
 
Ejerafgift
 
Procentsats
 
Miljøtillæg
2020 DKK 1.500,- 150% DKK 2.250,-
2021 DKK 1.500,- 250% DKK 3.750,-
2022 DKK 1.500,- 350% DKK 5.250,-
2023 DKK 1.500,- 450% DKK 6.750,-
2024 DKK 1.500,- 600% DKK 9.000,-
2025 DKK 1.500,- 700% DKK 10.500,-

 

Ladestander til elbiler

Indtil nu, har det været således, at værdien af en arbejdsgiverbetalt ladestander og udgifter til installation af den har været tillagt beskatningsgrundlaget. Dermed er man som bruger blevet beskattet af dette.

De nye ændringer i lovgivningen gør nu, at værdien af en ladestander og installation er fritaget for beskatning. Derudover er det bestemt, at ladestanderen kan overgå til medarbejderens private eje, hvis medarbejderen ikke længere får stillet en firmabil til rådighed. Dette kræver dog, at medarbejderen har været beskattet af en elbil eller en Plug-in Hybrid i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder efter den 1. juli 2021.

Har du spørgsmål?

Hvis der er noget du skulle være i tvivl om, eller hvis du har et par ubesvarede spørgsmål, så udfyld nedenstående formular, så tager vores erfarne salgsrådgivere kontakt til dig hurtigst muligt.

Vil du vide mere om vores behandling af personoplysninger, kan du læse vores privatlivspolitik her