ELV  |  Skrotning af biler

Formål
Formålet med lovgivningen om producentansvar for biler er at mindske skrotbilers negative miljøpåvirkning, samt sikre, at der eksisterer et sundt marked for miljøbehandling af de udtjente køretøjer. Som bilforhandler har vi derfor en forpligtelse til at hjælpe vore kunder med at afhænde udtjente biler på en lovlig måde. 

Dit ansvar
Den sidste ejer af bilen er forpligtet til at aflevere bilen til en godkendt ophugger eller til et autoværksted, der har en aftale med en godkendt ophugger. Dahl Pedersen A/S samarbejder med godkendte autoophuggere. 

Her kan du finde godkendte ophuggere.

Skrotpræmie 
Alle biler under 3.500 kg eller som kan benyttes til befordring af højst 9 personer kan få udbetalt skrotpræmie, dog kun hvis der er udstedt en skrotningsattest. Skrotningsattesten kan udstedes af en registreret ISO-14001 godkendt ophugger. Skrotpræmien er pt. på kr.1.500, - Præmien er skattefri, men du skal selv betale for ophugning af dit køretøj. 

Lovgivningen
Lovgivningen tager udgangspunkt i EU-direktiv om udrangerede køretøjer (på engelsk End-of-Life Vehicles-ELV). Direktivet er implementeret i Danmark ved Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Læs mere om skrotning af biler her eller på Miljøordning for biler 

Knæk Cancer