.

Skrotning af biler  |  Privat og erhverv

Forhøjet skrotningspræmie fra 6. april 2021

Regeringen har tidligere haft succes med skrotpuljer herhjemme. Der er især fokus på, at de ældste dieselbiler sendes til genbrug for at gøre bilparken mere miljøvenlig.

Regeringen har derfor besluttet, at man laver endnu en skrotpulje (denne gang på 100.000.000 kr.), som træder i kraft den 6. april 2021. I denne skrotpulje forhøjer man skrotpræmien fra 2.200 kr. til 5.000 kr.

  • 5.000 kr. i skrotpræmie
    • Før 2.200 kr.
  • Dieselbiler fra før 2006
  • Træder i kraft 6. april 2021

Tidligere er skrotpuljerne blevet opbrugt på kun ganske få uger. Man forventer derfor, at op mod 30.000 af de ældste dieselbiler er væk fra de danske veje i løbet af kort tid. Grunden, til at man ønsker disse biler skrottet, er, at bilerne oftest er uden partikelfilter og derfor udleder skadelige partikler og forurener meget.

Sådan skrotter du din bil

Den 1. januar 2020 blev der ændret i måden, hvorpå skrotning af biler foregår. Det er nu slut med skrotningsattester på papir. Det nye digitale system, DUS, skal lette skrotningsprocessen for dig som bilejer. Det betyder helt konkret, at du som bilejer kan begynde skrotningsprocessen hjemme i stuen, hvor du med dit NemID beviser, at du er ejer af bilen. Herefter kan du vælge en godkendt autoophugger.

Alle biler under 3.500 kg og biler, som kan benyttes til befordring af højst 9 personer, kan få udbetalt skrotpræmie, dog kun hvis der er udstedt en skrotningsattest. Men hele processen foregår nu online via Borger.dk.

  • Det er kun den senest registrerede ejer af bilen, der kan få udbetalt skrotningspræmien. Den juridiske ejer er ikke nødvendigvis samme person som den registrerede ejer. Det skal derfor være personen, der er registreret som ejer i Motorregistret. 
  • Ægtefælle, familie eller en evt. partner, der ikke er registreret som ejer i Motorregistret, vil ikke kunne få udbetalt skrotningspræmie. Du skal stå som ejer i Motorregistret.
  • Er din bil registreret på CVR-nummer, skal skal du i stedet anvende virk.dk for at ansøge om skrotning af din bil. Her skal der anvendes NemID med medarbejdersignatur.

Se mere om, hvordan du som privat anmoder om skrotning af din bil i videoen herunder: